Medlem Refunderings Beskyttelses Beskrivelse

Vi vil refundere Dig for ubrugt booking, hvis Du ikke kan deltage på det bookede event grundet forhold som er anført i dette dokument, hvorom Du har forespurgt refundering og har fremsendt dokumentation som støtter Dit krav, som beskrevet i tabellen nedenfor.

Dette er ikke en forsikringspolice. Udvidet Refunderings Beskyttelse er en ekstra valgfri opgradering til Vore standard handels betingelser, som giver ret til refundering i specielle tilfælde som er beskrevet i tabellen nedenfor.

Din ansøgning om refundering og betaling vil blive behandlet af Refund Protect som agerer som administrator af Refunderings Beskyttelse til refunderingsopgraderingen som tilbydes.

Definitioner
De følgende ord og sætninger har den beskrevne mening når der er et ord i fed skrift. Formålet med denne paragraf er at det klart og tydeligt fremgår ”Hvad vi refunderer?” og ”Hvad vi ikke refunderer?”

Vi/Os/Vore – Vi er bookingagenten hvor du har lavet din booking.

Du/Dig/Din/Dit - En person som har lavet en booking som enkeltperson eller en del af en gruppe.

Farligt Vejr – Vejr som er så farligt at myndighederne har udstedt rejseforbud og advarer mod rejse og som forhindrer Dig i at deltage eller komme frem til den Reserverede begivenhed.

Væbnede styrker – Hvilken som helst enhed fra Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren.

Booking / Bookede Event / Reserverede begivenhed – Det planlagte og forudbestilte service/events/billetter inklusive booking og ekspeditions og administrationsgebyrer og transaktions gebyrer med Os af Dig.

Smitsom Sygdom – her menes enhver sygdom der kan overføres fra en inficeret person eller art til en modtagelig vært, enten direkte eller indirekte.

Læge – En kvalificeret læge som er registreret og licenseret med en anerkendt faglig organisation. Du kan ikke være din egen læge eller have et medlem af din nærmeste familie som læge.

Nødsituationer - en uforudset omstændighed helt uden for Din kontrol og hvor Du ikke har nogen indflydelse.

Redningstjenester – Politi, Brandvæsen, og andre beredskabstjenester.

Sygdom – En fysisk eller psykisk tilstand bekræftet af læge som forhindrer Dig i at deltage i den bookede begivenhed.

Nærmeste Familie – Din mand, kone, partner, civil partner, forældre, barn, bror, søster, bedstemor eller bedstefar.

Skade – En utilsigtet legemsbeskadigelse som er bekræftet af en læge og som forhindrer Dig i at deltage i det Bookede Event.

Normal Graviditet - Symptomer, som normalt ledsager graviditet (herunder multipel graviditet), og som generelt er af mindre og/eller midlertidig karakter (f.eks. morgenkvalme, træthed osv.) og som ikke udgør en medicinsk fare for mor eller barn.

Allerede Eksisterende Sygdomstilstand - En skade eller sygdom, som Du var bekendt med på det tidspunkt, Du foretog reservationen.

Graviditets Komplikation - Komplikation i forbindelse med graviditet andet end normal graviditet, som Du var uvidende om på tidspunktet for reservationen og som resulterer i at Du ikke er i stand til at bruge, deltage i eller deltage i den reserverede begivenhed.

Betalende Part - Enhver organisation, agentur eller bureau, der har en juridisk forpligtelse til at betale erstatning for svigt af den tjeneste, mod hvem Du har ret til at klage til i henhold til betingelserne.

Refund Protect – Binavn som bruges af Event Protect Limited, der handler for os som administrator af alle refusionsansøgninger foretaget af vores Booking indehavere under vores refusions beskyttelses vilkår.

Hvad vi refunderer?

Hvad vi ikke refunderer?

Hvilken dokumentation vi kræver

Sygdom / Skade 

Sygdom / skade betyder en sygdom eller utilsigtet skade for Dig eller et medlem af Din nærmeste familie. Vi refunderer også prisen på læge erklæring om gyldig refusionsansøgning.

■ Hvis Du ikke kan fremskaffe en læge erklæring for din skade eller sygdom.

■ Hvis et nationalt eller internationalt organ eller agentur har indført eller udstedt et rejseforbud, en rådgivende, advarsel eller begrænsning af personers bevægelighed som følge af udbrud af en overførbar sygdom.

■  Læge erklæring eller anden medicinsk erklæring som bekræfter sygdom eller skade skete inden den reserverede begivenheds dato.

Eksisterende Sygdom

En allerede eksisterende sygdom, som Du var opmærksom på det tidspunkt, da Du foretog Reservationen, som normalt ikke udelukker Dig fra deltagelse og brug af Reservationens begivenhed.

■ Hvis offentligt kendte retningslinjer vedrørende Din allerede eksisterende sygdom normalt vil udelukke Dig fra deltagelse i eller deltagelse i den Reserverede begivenhed.

■ Hvor Du er blevet rådgivet forud for reservationen af en læge eller sundhedsperson om at Du ikke bør deltage i en event som den reserverede begivenhed.

■  Læge erklæring eller helbredsattest dateret før datoen for den reserverede begivenhed.

Graviditets Komplikation

Betyder en komplikation af graviditet, Du var uvidende om på tidspunktet for reservationen, som resulterer i at Du ikke er i stand til at bruge, deltage i eller deltage i den reserverede begivenhed.

■  Normal graviditet

■ Hvis Du har modtaget råd fra Læge eller sundhedsfagligt personale før Du foretog reservationen og blev frarådet at i deltage den Reserverede begivenhed.

■  Læge erklæring eller sundhedsattest.

Dødsfald

Betyder Din død til enhver tid før den reserverede begivenhed eller døden af et umiddelbart familiemedlem eller en af gruppens deltager optil 4 uger før dato for den Reserverede begivenhed.

■ Død af en person, der ikke er et umiddelbart familiemedlem eller ikke er en af gruppens deltager forhindrer Dig i at deltage i den reserverede begivenhed.

■ Dødsattest.

Nedbrud af offentlig transport

Betyder uventet afbrydelse eller svigt i det offentlige transportnet, som Du med rimelighed ikke kunne have vidst før datoen for den Reserverede begivenhed.

■ Hvis Du tidligere havde kendskab til nedbrud af det offentlige transportnet forud for datoen for den Reserverede begivenhed og ikke foretog rimelige alternative rejsearrangementer for at deltage i den Reserverede begivenhed.

■ Hvis den offentlige transport rammes af konkurs.

■ Betalende Part - enhver organisation agentur, bureau eller styrelse, der har en juridisk forpligtelse til at betale erstatning for svigt af den tjeneste, mod hvem du har ret til at klage i henhold til betingelserne for befordring.

■ En kopi af meddelelsen om fejl eller afbrydelse af den offentlige transport.

(Dette kan normalt indhentes fra transportselskabets hjemmeside).

Annullering af planlagt flyrejse

Annullering af flyvning (r), som du var uvidende om før datoen for den Reserverede begivenhed.

■ Hvis Du tidligere havde kendskab til afbrydelsen af det offentlige transportnet forud for datoen for den Reserverede begivenhed og ikke foretog rimelige alternative rejsearrangementer for at deltage i Reserverede begivenhed.

■ Hvis der er en konkurs i al offentlig transport.

■  Betalende Part - enhver organisation agentur, bureau eller styrelse, der har en juridisk forpligtelse til at betale erstatning for svigt af den tjeneste, mod hvem du har ret til at klage i henhold til betingelserne for befordring.

■ En kopi af Din flybillet og beskeden om annulleringen.

Mekanisk Nedbrud

Betyder at 24 timer før den Reserverede begivenhed, mekanisk nedbrud/fejl, ulykke, brand eller tyveri af et køretøj som skulle tage Dig til den Reserverede begivenhed.

■ Hvis Du ikke efterlader tilstrækkelig tid til at rejse til den Reserverede begivenhed

■ Hvis Du ikke har gjort rimelige alternative foranstaltninger til at deltage i den Reserverede begivenhed.

■ Hvis der er mekanisk nedbrud, ulykke, brand eller tyveri af køretøjet, som skal tage Dig til den Reserverede begivenhed med mere end 24 timer før den Reserverede begivenhed.

■ Nedbrud - Kopi af udrykningen fra Dit autohjælp selskab, (for eksempel RAC, AA,).

■ Ulykke - Ulykkesrapport fra politiet eller den relevante trafikmyndighed.

■ Brand - Rapport fra brandvæsen og/eller politiet.

■ Tyveri - En kopi af tyverianmeldelsen med ref. nummer fra politiet og bevis på at Du har fremsendt krav til Dit forsikringsselskab

Nævningeting

Betyder en indkaldelse for Dig om at deltage i jury tjeneste, der finder sted i løbet af dagene for den Reserverede begivenhed, som Du var uvidende om på tidspunktet du laver din Booking

■ Hvis Du vidste om indkaldelsen til nævningeting forud for Bookningen.

■ En kopi af brevet/indkaldelse til nævningeting.

Indkaldelse til retten

betyder, at Du er indkaldt til at vidne i retssager på dagen for den Reserverede begivenhed, som Du var uvidende om på tidspunktet Du foretager reservationen.

■ Hvis Du kendte til indkaldelse til retten inden du Bookede.

■ Enhver stævner, hvor Du er en af de sagsøgte i straffesager, eller hvor Du er genstand for en straffesag.

■ En kopi af stævningen til retten.

Nødsituation i Hjemmet

betyder indbrud, brand, ondskabsfuld skade eller oversvømmelse på Din private bopæl op til 48 timer umiddelbart før den Reserverede begivenhed.

■ Hvis hjem nødsituationen skete mere end 48 timer før den reserverede begivenhed.

■ Hvis Du var opmærksom på hjemme nødsituation forud før Du foretog reservationen.

■ Indbrud, oversvømmelse, ondsindet skade – Kopi af anmeldelse af forbrydelse til politi med ref. nummer eller bevis af indgivelse til Dit forsikringsselskab.

■ Brand – Kopi af rapport fra brandvæsenet eller politi

Væbnede styrker & beredskabstjenester genindkaldelse

Betyder, at du som medlem af   de væbnede styrker, reserve væbnede styrker eller beredskabstjenester er tilbagekaldt til arbejde eller tjeneste på datoen for den Reserverede begivenhed eller er udstationeret i udlandet og som følge heraf ikke kan deltage i Reserverede begivenhed.

■  Du var klar over eller havde et planlagt skift på datoen for den Reserverede begivenhed, før du foretager Reservationen.

■  Du har foretaget en mislykket anmodning om årlig ferie for datoen for den Bookede Begivenhed.

■  Du blev flyttet mindre end 180 km. fra Din nuværende hjemmeadresse.

■ En bekræftelse fra Din kommanderende officer eller afdelingschef som bekræfter at du er blevet indkaldt til arbejde eller pligt, og at dette ikke var Dit oprindeligt planlagte skift.

Farligt vejrforhold

Betyder, myndighederne har udstedt advarsler om ikke at rejse, hvilket helt forhindrer Dig i at deltage eller nå den Reserverede begivenhed.

■ Farlige vejrforhold uden advarsler om ikke at rejse fra en offentlig myndighed.

■ En kopi af rejse advarsel fra offentlige myndighed.

■ Bekræftelse af relevante vejlukninger.

Udflytning af arbejdsplads

Betyder, krav om at flytte adresse pålagt Dig af Din arbejdsgiver, ukendt for Dig på datoen for Reservationen. Flytningen kan være midlertidig eller permanent og skal være mere end 180 km fra Din hjemmeadresse på reservationsdatoen.

■ Hvor flytningen eller nye job er mindre end 180 km fra Din nuværende bopæl.

■ Deltagelse i forretningsmøder og forretningsrejser.

■ Et brev fra din nuværende arbejdsgiver, der bekræfter flytningen.

Tyveri af billet (r)

Betyder, tyveri af en fysisk billet til den reserverede begivenhed i 24 timer før den reserverede begivenhed, som ikke kan erstattes af billetterings virksomheden/arrangements arrangøren.

■ Hvor billetterne er i stand til at blive erstattet af billetterings virksomheden/arrangementet forud for den reserverede begivenhed eller på dagen via billetkontoret.

■ Kopi af politirapport hvor ref. nummer fremgår.

■ En e-mail fra billetterings virksomheden/arrangements arrangøren/bekræftelse af, at de ikke kan erstatte/genudstede billetterne.

Offentligt rejseforbud

Betyder, myndighederne i Dit bopælsland, har udstedt et offentligt rejseforbud til det land eller område, hvor den reserverede begivenhed er planlagt til at finde sted i de foregående 7 dage før begivenheden

■ en har ikke forbudt rejse til det land eller område, hvor den Reserverede begivenhed er placeret.

■ Hvor Du foretog reservationen, efter at myndighedernes rejseforbud allerede var trådt i kraft. 

■ Hvis et nationalt eller internationalt organ eller agentur har indført eller udstedt et rejseforbud, en rådgivende, advarsel eller begrænsning af personers bevægelighed som følge af udbrud af en overførbar sygdom.

■ Dokumentation fra Udenrigsministeriets websted, der bekræfter rejseforbuddet til det land eller område, hvor den Reserverede begivenhed er placeret.

Tvungen afskedigelse

Betyder, at Du uventet blev afskediget af Din arbejdsgiver.

■ Hvor afskedigelses var frivillig.

■ Hvor Du er allerede afskediget fra ansættelse.

■ Et brev om tvungen afskedigelse fra Din arbejdsgiver.

Ændringer i eksamens dato

Betyder, uforudset ændring af datoen for en eksamen for et kursus, hvor Du er registreret til dagen (erne) for den reserverede begivenhed.

■ Hvor Du fejlede eksamen tidligere og var nødt til at re-sidde.

■ Hvor ændringen af datoen for eksamen var kendt af dig, før Du foretager reservationen.

■ Hvis Du personligt har anmodet om en ændring af eksamensdatoen.

■ En kopi af en meddelelse fra eksamensorganet, skolen, kollegiet, Universitets dokumentation, datoen for eksamen er blevet ændret.

Nødsituationer

Betyder, uforudset omstændighed helt uden for Din kontrol og uden skyld af dig. Beslutningen om at refundere er helt efter skøn af Refund Protect som vores administrator. De vil overveje disse omstændigheder og har ingen forpligtelse overhovedet til at give en refusion.

■ Alt, hvad Refund Protect ikke   anser som tænkt som en del af denne formulering.

■ Ethvert bevis, som kræves af Refund Protect for at verificere nødsituationer.

Generelle betingelser for tilbagebetaling

  • Du skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at nå frem til arrangementet til tiden.
  • Du må ikke kende til nogen omstændigheder, forhold eller omstændigheder, på tidspunktet for ekstra Booking Refusion Beskyttelse er valgt, som kan give anledning til en anmodning om refusion.
  • Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at forhindre eller reducere enhver anmodning om tilbagebetaling.
  • Medmindre Vi aftaler andet: i) sproget i dette dokument og alle meddelelser vedrørende det vil være engelsk; og II) alle aspekter af kontrakten, herunder forhandling og resultater, er underlagt engelsk lovgivning og kompetencen for de engelske domstole.
  • Du vil blive bedt om på egen regning at fremlægge de understøttende beviser, der er angivet i ovenstående tabel, i forhold til årsagen til tilbagebetalingen.

Anmodning om refusion - Du skal logge på https://refunds.refundprotect.co  og udfylde og indsende refusionsansøgningsformularen så hurtigt som muligt efter at være blevet opmærksom på omstændigheder, der kan anspore Dig at anmode om en refusion, men ikke mere end 60 dage efter den reserverede begivenhed.

Vigtigt

Enhver oversættelse af dette dokument fra engelsk er kun til hjælp og information.

I tilfælde af en tilbagebetalingsanmodning skal den engelsksprogede version være grundlaget for forliget.

Du kan se dette online her https://refundprotect.co/member-wording eller anmod om en kopi fra os når som helst.